BẢNG GIÁ XE

Honda Jazz 1.5 RS – 624.000.000 VNĐ              Xem chi tiết   

Honda Jazz 1.5 VX – 594,000,000 VNĐ              Xem chi tiết

Honda Jazz 1.5 V – 544,000,000 VNĐ                 Xem chi tiết


Honda City 1.5 TOP – 599,000,000 VNĐ –           Xem chi tiết

Honda City 1.5 – 559,000,000 VNĐ –                   Xem chi tiết

Honda Civic 1.5 RS – 929,000,000 VNĐ              Xem chi tiết

Honda Civic 1.8 G – 789,000,000 VNĐ                 Xem chi tiết

Honda Civic 1.8 E – 729,000,000 VNĐ                 Xem chi tiết

Honda Accord 2.4 – 1,203,000,000 VNĐ              Xem chi tiết

Honda CR-V 1.5 L – 1,093,000,000 VNĐ               Xem chi tiết

Honda CR-V 1.5 G – 1,023,000,000 VNĐ               Xem chi tiết

Honda CR-V 1.5 E – 983,000,000 VNĐ                  Xem chi tiết

Honda Odyssey 2.4 – 1,990,000,000 VNĐ            Xem chi tiết